24.4.12

Character research

Estou a adaptar a conto un fermoso poema de María Lado (sí, ela, á esquerda). Estes son uns bosquexos de diferentes aproximacións ó personaxe.

I'm adapting to an illustrated tale a poem from the extremely talented galician poet María Lado. This is the research for one of the main characters.
Publicar un comentario